Проектиране

С цел предлагане на завършен продукт фирмата поема ангажимента към своите клиенти още в ранния етап на проектиране на сградата. Този начин на работа гарантира краен резултат, съответстващ на желанието на нашите партньори. Проектантите на фирмата са на разположение за съвети и консултации. Те ще намерят най-доброто решение на Вашия проблем. Дружеството предлага проектиране в следните области:

  • газификация
  • отопление
  • ВиК
  • вентилация
  • климатизация
 
© c4 design