ЗА НАС

«ЮТЕК ГАЗ» е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: проектиране, изграждане и узаконяване на газови, отоплителни, вентилационни, ВиК и климатични инсталации и съоръжения.

За десет години на този пазар, фирмата ни се укрепи бързо и адекватно на пазара заради формата и начина си на работа. Притежаваме сертификат по изискванията на “Овергаз Техника”АД и удостоверение за дейност № 28/16.12.2006 г. Дружеството е в процедура на сертифициране по ISO 9001. Екипът на фирмата е лицензиран по всички правила и нормативи за проектиране и изграждане на инженерните съоръжения. Стрoтелните групи успешно са преминали обучение и имат издадени TUV сертификати.

«ЮТЕК ГАЗ» ООД работи със съвременни инструменти и консумативи на доказани фирми като “BOSH”, “ROTEMBERGER”, “REMS” и “HILTI”. Качеството на влаганите материали и оборудване е гарантирано със съответните сертификати за качество и е в съответствие с най-високите изисквания на новооткрития Европейски пазар.

Това, което ни отличава е новаторството, бързината, точността и адекватността при изграждането на обектите. Нашата основна задача е да спестим на клиентите си времето и грижите, необходими за постигането на крайната цел – топлината и уюта в дома.

«ЮТЕК ГАЗ» - Вие сте важни за нас!!!

 
© c4 design