Сертификати

Монтажните групи на фирмата са преминали през обучение, гарантиращо на нашите клиенти качествено изградена инсталация и надеждна и безопасна работа на монтираните съоръжения. Дружеството осигурява за персонала си постоянно повишаване на квалификацията и специализация относно нововъведенията в нормативната база и техническото развитите на произвежданите уреди.

 
© c4 design